iPhone 4 Sesle Denetim

iPhone İstanbul
iPhone 4 Sesle Denetim
Sesle Denetim, (iPhone 3GS veya daha yenisi için) sesli komutları kullanarak telefon aramaları yapmanızı ve iPod’da müzik çalınmasını denetlemenizi sağlar.
Not: Sesle Denetim bazı dillerde kullanılamayabilir.
iPhone 4 Sesle Denetim
Sesle Denetim’i kullanma: Sesle Denetim ekranı gözükene ve bir bip sesi duyulana dek Ana Ekran düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz .
Müzik parçalarını çalmak veya arama yapmak için aşağıdaki komutları kullanın.
        1) Kişilerdeki birisini aramak için
İngilizce “call” veya “dial” ifadesini söyleyip daha sonra kişinin adını söyleyin. Kişinin birden fazla telefon numarası varsa, “home” veya “mobile” gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz.
        2) Kişilerdeki birisini FaceTime ile aramak için (yalnızca iPhone 4 için)
İngilizce “FaceTime” ifadesini söyleyip daha sonra kişinin adını söyleyin. Kişinin birden fazla telefon numarası varsa, “home” veya “mobile” gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz.
       3) Telefon numarası çevirmek için
İngilizce “call” veya “dial” ifadesini söyleyip daha sonra numarayı söyleyin.
       4) Müzik dinlemeyi denetlemek için
İngilizce “play” veya “play music” ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce “pause” veya “pause music” ifadelerini söyleyin. İngilizce “next song” veya “previous song” gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz.
       5) Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalmak için
İngilizce “play” ifadesini ve daha sonra “album”, “artist” veya “playlist” ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin.
      6) O anki listeyi karıştırmak için
İngilizce “shuffle” ifadesini söyleyin.
      7) O anda çalan parça hakkında daha fazla bilgi edinmek için
İngilizce “what’s playing”, “what song is this”, “who sings this song” veya “who is this song by” ifadelerini söyleyin.
      8) Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius’u kullanmak için
İngilizce “Genius”, “play more like this” veya “play more songs like this” ifadelerini söyleyin.
      9) O anki saati öğrenmek için
İngilizce “what time is it?” veya “what is the time?” ifadesini söyleyin.
      10) Sesle Denetim’den vazgeçmek için
İngilizce “cancel” veya “stop” ifadelerini söyleyin.
En iyi sonuçlar için:
Telefon görüşmesi yapar gibi iPhone mikrofonuna doğru konuşun. Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinin veya uyumlu bir Bluetooth araç kitinin mikrofonunu da kullanabilirsiniz.
Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşun.
Yalnızca iPhone komutlarını, adları ve numaraları söyleyin. Komutlar arasında biraz duraklayın.
Tam adları kullanın.
Sesle Denetim’i farklı dillerde kullanma hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Sesle Denetim’i kullanma hakkında daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/HT3597 adresine gidin.
Saptanmış olarak; Sesle Denetim, sesli komutları iPhone için ayarlanmış olan dilde (Genel > Uluslararası > Dil ayarı) söylemenizi bekler. Sesle Denetim ayarı, sesli komutların söyleneceği dili değiştirmenizi sağlar. Bazı diller için farklı lehçeler veya aksanlar olabilir.
Dili veya ülkeyi değiştirme: Ayarlar’da, Genel > Uluslararası > Sesle Denetim’i seçin ve dil ya da ülke adına dokunun.
iPod uygulaması için Sesle Denetim her zaman açıktır ama güvenlik nedeniyle, iPhone kilitliyken sesle aramayı engelleyebilirsiniz.
iPhone kilitliyken sesle aramayı engelleme: Ayarlar’da, Genel > Parolayla Kilitleme’yi seçin ve Sesle Arama’yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone’un kilidini açın.


Last Updated on Friday, 24 December 2010 11:00